فهرست داوران

1402
1 - دکتر موسی عربی
2 - دکتر حیدر محلاتی
3 - دکتر عیسی متقی زاده - دانشگاه تربیت مدرس
4 - دکتر حسین کیانی
5 - دکتر اکرم روشنفکر - -
6 - دکتر علی ضیغمی - سمنان
7 - پروفسور خلیل پروینی - تربیت مدرس
8 - دکتر مرضیه آباد - دانشگاه فردوسی مشهد
9 - دکتر رسول بلاوی
10 - دکتر کبری روشنفکر - دانشگاه تربیت مدرس
11 - دکتر فرشید ترکاشوند - دانشگاه بین المللی امام خمینی
12 - دکتر محمدجعفر حبیب زاده - دانشگاه تربیت مدرس
13 - دکتر علی افضلی - دانشیار گروه عربی دانشگاه تهران
14 - دکتر مرتضی قائمی
15 - دکتر غلامرضا کریمی فرد - دانشگاه شهید چمران اهواز
16 - دکتر فرامرز میرزایی - دانشگاه تربیت مدرس
17 - دکتر حسن دانایی فرد
18 - دکتر کاوس روحی برندق
19 - دکتر مریم بخشی
20 - دکتر روح الله صیادی نجاد
21 - دکتر امیر فرهنگ نیا - دانشگاه شهید بهشتی
22 - حسن کریمیان
23 - دکتر لطفعلی عاقلی - دانشگاه تربیت مدرس
24 - دکتر عبدالاحد غیبی
25 - خانم زهرا دلاور ابربکوه - تربیت مدرس
26 - دکتر کامران ربیعی - دانشگاه تربیت مدرس
27 - دکتر سید درید موسوی مجاب - دانشگاه تربیت مدرس
28 - پروفسور علی سلیمی - دانشگاه رازی
29 - Mohammad Mousakhani
30 - دکتر صدیقه زودرنج - دانشگاه بوعلی سینا
31 - دکتر فاطمه جان احمدی
32 - دکتر علیرضا نظری
33 - دکتر بهرام سحابی
34 - دکتر طوبی شاکری
35 - دکتر حسین میرزائی نیا - دانشگاه اصفهان
36 - آقای حسن سواری - تربیت مدرس
37 - آقای سید حسین حسینی - تربیت مدرس
38 - دکتر رمضانعلی فلاح رفیع
39 - Dr Maryam Esmaeilinasab
40 - دکتر احمدرضا حیدریان شهری - دانشگاه فردوسی
41 - دکتر علیرضا صادق زاده
42 - دکتر مسعود فکری
43 - دکتر سیدحسین حسینی گوشکی
44 - خانم فاطمه اعرجی
45 - دکتر سید محمدصادق موسوی - دانشگاه شهید بهشتی
46 - دکتر ثریا رحیمی
47 - دکتر شرافت کریمی - دانشگاه کردستان
48 - دکتر مریم غنی زاده بافقی - دانشگاه خوارزمی
49 - دکتر نادر مهرگان - دانشگاه بوعلی سینا
50 - دکتر آزاد خانزادی - دانشگاه رازی
51 - دکتر منیژه کاوه - دانشگاه شهر کرد
52 - دکتر ميساء السلطاني - جامعة حلة
53 - دکتر خدیجه مظفری - دانشگاه الزهراء
54 - دکتر محمد جاودان - دانشگاه ادیان و مذاهب
55 - دکتر محمد امین خوانساری - پژوهشگاه قرآن و حدیث
56 - دکتر سید محمد باقر میر صانع - پژوهشگاه قرآن و حدیث
57 - خانم دکتر رجا ابوعلی - دانشگاه علامه طباطبائی
58 - دکتر محمد کبیری - دانشگاه امام حسین(ع)
59 - دکتر جواد شکاری نیری - دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)
1401
1 - دکتر حسین کیانی
2 - دکتر اکرم روشنفکر - -
3 - دکتر علی ضیغمی - سمنان
4 - آقای کاوه خضری
5 - پروفسور خلیل پروینی - تربیت مدرس
6 - دکتر مرضیه آباد - دانشگاه فردوسی مشهد
7 - آقای عسگر بابازاده اقدم
8 - دکتر نجمه دری - دانشگاه تربیت مدرس
9 - دکتر رسول بلاوی
10 - دکتر سیده اکرم رخشنده‌نیا - گیلان
11 - دکتر کبری روشنفکر - دانشگاه تربیت مدرس
12 - دکتر محمدجعفر حبیب زاده - دانشگاه تربیت مدرس
13 - دکتر کاظم عظیمی - واحد خرم آباد
14 - دکتر مرتضی قائمی
15 - پروفسور سید فضل الله میرقادری - دانشگاه شیراز
16 - دکتر فرامرز میرزایی - دانشگاه تربیت مدرس
17 - دکتر حسین سیدی
18 - دکتر شهرام دلشاد
19 - دکتر تورج زینی وند
20 - دکتر ناهید نصیحت - دانشگاه فرهنگیان
21 - دکتر کاوس روحی برندق
22 - دکتر هادی نظری منظم
23 - جواد اصغری
24 - دکتر فاطمه پاسبان - موسسه پژوهش های برنامه ریزی ، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی
25 - آقای حامد پورحشمتی
26 - دکتر امیر فرهنگ نیا - دانشگاه شهید بهشتی
27 - دکتر فاطمه پرچگانی
28 - خانم زهرا دلاور ابربکوه - تربیت مدرس
29 - خانم فاطمه رضایی کلیدبری
30 - دکتر کامران ربیعی - دانشگاه تربیت مدرس
31 - دکتر سید درید موسوی مجاب - دانشگاه تربیت مدرس
32 - پروفسور علی سلیمی - دانشگاه رازی
33 - دکتر محمد امیری فر
34 - دکتر شهناز شهربانیان - تربیت مدرس
35 - زهرا نوبخت رمضانی
36 - ابوالحسن امین مقدسی
37 - دکتر مجید محمدی بایزیدی
38 - دکتر مرضیه محمدزاده
39 - دکتر طوبی شاکری
40 - دکتر امیرمحمد کلابی - تربیت مدرس
41 - دکتر محمد سعیدی‌مهر - تربیت مدرس
42 - دکتر روح اله نصیری - دانشگاه اصفهان
43 - دکتر شیوا مدرس زاده
44 - آقای سید حسین حسینی - تربیت مدرس
45 - دکتر احمد حیدری - دانشگاه خلیج فارس
46 - دکتر زهرا داور
47 - دکتر صدیقه حسینی
48 - دکتر هدی سادات محسنی
49 - دکتر محمد کلاشی - دانشگاه فرهنگیان
50 - دکتر مسعود فکری
51 - خانم اعظم اولادی - تربیت مدرس
52 - دکتر سیدحسین حسینی گوشکی
53 - خانم فاطمه اعرجی
54 - آقای دکتر علی غضنفری
1400
1 - دکتر علی حاجی خانی - دانشگاه تربیت مدرس
2 - سید محمد رضی مصطفوی نیا
3 - دکتر اکرم روشنفکر - -
4 - آقای کاوه خضری
5 - پروفسور خلیل پروینی - تربیت مدرس
6 - دکتر رسول بلاوی
7 - دکتر کبری روشنفکر - دانشگاه تربیت مدرس
8 - دکتر مرتضی قائمی
9 - دکتر شهرزاد نیری - دانشگاه تربیت مدرس
10 - دکتر فرامرز میرزایی - دانشگاه تربیت مدرس
11 - دکتر محمد جلالی
12 - مریم جلائی
13 - دکتر ناهید نصیحت - دانشگاه فرهنگیان
14 - جمال طالبی قره قشلاقی
15 - دکتر کاوس روحی برندق
16 - دکتر سمیه امیدواری
17 - دکتر فاطمه پاسبان - موسسه پژوهش های برنامه ریزی ، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی
18 - آقای حامد پورحشمتی
19 - دکتر لیلا فلاحتی - پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
20 - دکتر امیر فرهنگ نیا - دانشگاه شهید بهشتی
21 - دکتر لطفعلی عاقلی - دانشگاه تربیت مدرس
22 - خانم راضیه سادات سادات الحسینی
23 - دکتر نعیمه پراندوجی - دانشگاه کوثر بجنورد
24 - دکتر سید حمید خدادادحسینی
25 - خانم فاطمه رضایی کلیدبری
26 - دکتر کامران ربیعی - دانشگاه تربیت مدرس
27 - دکتر جلیل قنواتی
28 - دکتر سید درید موسوی مجاب - دانشگاه تربیت مدرس
29 - دکتر محمد امیری فر
30 - دکتر شهناز شهربانیان - تربیت مدرس
31 - زهرا نوبخت رمضانی
32 - دکتر محمد صالح شریف عسکری
33 - ابوالحسن امین مقدسی
34 - زهره ناعمی
35 - دکتر صدیقه زودرنج - دانشگاه بوعلی سینا
36 - دکتر مجید محمدی بایزیدی
37 - دکتر علی رضا کاوه نوش آبادی - دانشگاه فرهنگیان تهران
38 - آقای علاالدین رفیع زاده
39 - دکتر احمد امید علی
40 - دکتر طوبی شاکری
41 - دکتر توحید شیرعلیپور - دانشگاه تربیت مدرس
42 - دکتر عبدالاحد غیبی - دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
43 - آقای امیر روشن فکر - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
44 - دکتر زینب حسن پور درودگر - دانشگاه تربیت مدرس
45 - دکتر امیرمحمد کلابی - تربیت مدرس
46 - آقای امیرمحمد کلابی
47 - دکتر جهانگیر امیری - دانشگاه رازی
48 - دکتر کبری راستگو - دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم دانشکده تربیت مدرس قرآن مشهد
49 - دکتر فرناز طاهری
50 - آقای دكتر محمد حسن زاده - دانشگاه تربيت مدرس
51 - دکتر روح اله نصیری - دانشگاه اصفهان
52 - دکتر مرجان صفاری - Tarbiat Modares University
53 - دکتر خدیجه ذوالقدر
54 - دکتر ستار خالدیان - دانشگاه هنر شیراز
55 - دکتر گلبرگ ابوترابیان
56 - دکتر احمد حیدری - دانشگاه خلیج فارس
57 - دکتر عاطفه مزيناني - دانشگاه شاهرود
58 - خانم سیده امیره غیاث - تربیت مدرس
59 - دکتر مجتبی پیرزاد
60 - دکتر زهرا میرحسینی
61 - دکتر سیدمحمدتقی موحد ابطحی - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
62 - دکتر هادی ثنائی پور - دانشگاه گنبد کاووس
63 - دکتر صدیقه حسینی
64 - دکتر علی جنادله
65 - دکتر روح الله کریمی
66 - دکتر علیرضا صادق زاده
67 - دکتر سید حسین هاشمی
68 - دکتر سمیه طهماسبی
69 - دکتر رفیق نصرتی
70 - دکتر گیتا مصباح
71 - خانم سمیرا حیدری
72 - دکتر زهرا جواهریان
73 - دکتر اکرم قدیمی
74 - دکتر نوشین خانی
75 - دکتر عزت الله عباسیان
76 - دکتر فرنوش اعلامی
77 - دکتر هدی سادات محسنی
78 - دکتر مهدی مسبوق