فهرست داوران

1401
دکتر اکرم روشنفکر - -
آقای کاوه خضری
دکتر کبری روشنفکر - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر کاظم عظیمی - واحد خرم آباد
زهرا احمدی پور
دکتر فرامرز میرزایی - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر ناهید نصیحت - دانشگاه فرهنگیان
دکتر کاوس روحی برندق
دکتر فاطمه پاسبان - موسسه پژوهش های برنامه ریزی ، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی
دکتر فاطمه اکبری زاده
دکتر حسن حیدری
خانم زهرا دلاور ابربکوه - تربیت مدرس
دکتر کامران ربیعی - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر شهناز شهربانیان - تربیت مدرس
ابوالحسن امین مقدسی
دکتر رقیه رستم پورملکی - دانشگله الزهراء
دکتر فیروزه عزیزی - تربیت مدرس
دکتر مجید محمدی بایزیدی
دکتر طوبی شاکری
دکتر امیرمحمد کلابی - تربیت مدرس
خانم فرحناز مینائی پور - وزارت آموزش و پرورش
دکتر امیررضا علیزاده مجد - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد پرند، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، پرند، ایران
دکتر شیوا مدرس زاده
آقای سید حسین حسینی - تربیت مدرس
دکتر احمد حیدری - دانشگاه خلیج فارس
دکتر امین نظری - اصفهان
دکتر میترا تیموری
دکتر نسیم السادات محبوبی شریعت پناهی - دانش آموخته تربیت مدرس
دکتر هدی سادات محسنی
دکتر محمد کلاشی - تربیت مدرس
دکتر فریبا محمدیان
دکتر مسعود فکری
دکتر عبدالله حسینی
1400
دکتر علی حاجی خانی - دانشگاه تربیت مدرس
سید محمد رضی مصطفوی نیا
دکتر اکرم روشنفکر - -
آقای کاوه خضری
خلیل پروینی
دکتر رسول بلاوی
معصومه نعمتی قزوینی
دکتر کبری روشنفکر - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر مرتضی قائمی
دکتر شهرزاد نیری - دانشگاه تربیت مدرس
زهرا احمدی پور
دکتر فرامرز میرزایی - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر محمد جلالی
مریم جلائی
دکتر ناهید نصیحت - دانشگاه فرهنگیان
جمال طالبی قره قشلاقی
دکتر کاوس روحی برندق
دکتر سمیه امیدواری
دکتر فاطمه پاسبان - موسسه پژوهش های برنامه ریزی ، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی
دکتر فاطمه اکبری زاده
دکتر مژگان اسماعیلی
آقای حامد پورحشمتی
دکتر عباس اقبالی
دکتر لیلا فلاحتی - پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
خانم زهرا فروزنده
دکتر لطفعلی عاقلی - دانشگاه تربیت مدرس
خانم راضیه سادات سادات الحسینی
دکتر نعیمه پراندوجی - دانشگاه کوثر بجنورد
دکتر سید حمید خدادادحسینی
خانم فاطمه رضایی کلیدبری
دکتر کامران ربیعی - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر جلیل قنواتی
دکتر محمد امیری فر
دکتر شهناز شهربانیان - تربیت مدرس
زهرا نوبخت رمضانی
دکتر محمد صالح شریف عسکری
ابوالحسن امین مقدسی
زهره ناعمی
دکتر صدیقه زودرنج - دانشگاه بوعلی سینا
دکتر فیروزه عزیزی - تربیت مدرس
دکتر مجید محمدی بایزیدی
دکتر علی رضا کاوه نوش آبادی - دانشگاه فرهنگیان تهران
آقای علاالدین رفیع زاده
دکتر احمد امید علی
دکتر طوبی شاکری
دکتر عالیه شکربیگی
دکتر توحید شیرعلیپور - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر عبدالاحد غیبی - دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
دکتر علی شیخ مهدی - تربیت مدرس
آقای امیر روشن فکر - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
زینب حسن پور درودگر - -
آقای رضا اکبریان
دکتر امیرمحمد کلابی - تربیت مدرس
آقای امیرمحمد کلابی
دکتر عباس برومند اعلم - دانشیار گروه تاریخ دانشگاه بین المللی امام خمینی
خانم فرحناز مینائی پور - وزارت آموزش و پرورش
دکتر جهانگیر امیری - دانشگاه رازی
دکتر کبری راستگو - دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم دانشکده تربیت مدرس قرآن مشهد
دکتر زهرا رهایی
خانم کتایون مصری - تربیت مدرس
دکتر افسانه توسلی - Alzahra University
دکتر مریم احمدی فقیه - دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
دکتر فرناز طاهری
آقای دكتر محمد حسن زاده - دانشگاه تربيت مدرس
دکتر امیررضا علیزاده مجد - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد پرند، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، پرند، ایران
دکتر روح اله نصیری - دانشگاه اصفهان
دکتر کاظم عظیمی - واحد خرم آباد
دکتر علی شایان
دکتر مرجان صفاری - Tarbiat Modares University
آقای رسول حسینی - فرهنگیان
دکتر خدیجه ذوالقدر
دکتر ستار خالدیان - دانشگاه هنر شیراز
دکتر گلبرگ ابوترابیان
دکتر علی بدیع زاده - دانشگاه آزاد قزوین
دکتر احمد حیدری - دانشگاه خلیج فارس
دکتر عاطفه مزيناني - دانشگاه شاهرود
دکتر بهروز حدادی - دانشگاه ادیان قم
دکتر فاطمه پورفرد
خانم سیده امیره غیاث - تربیت مدرس
دکتر مجتبی پیرزاد
دکتر الهام ملک زاده
دکتر امین نظری - اصفهان
دکتر حسین قدسی
دکتر سمانه کاکاوند - دانشگاه هنر تهران
دکتر زهرا میرحسینی
دکتر نسیم السادات محبوبی شریعت پناهی - دانش آموخته تربیت مدرس
دکتر نسرین طباطبائی حصاری - دانشگاه تهران
دکتر سیدمحمدتقی موحد ابطحی - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
دکتر امید علی احمدی
دکتر هادی ثنائی پور - دانشگاه گنبد کاووس
دکتر مینا پیرزاد نیا
دکتر صدیقه حسینی
دکتر محمد روشن
دکتر الهه حجازی - University of Tehran
دکتر مجید دهقان بنارکی
دکتر علی جنادله
دکتر روح الله کریمی
دکتر علیرضا صادق زاده
دکتر سید حسین هاشمی
دکتر سمیه طهماسبی
دکتر رفیق نصرتی
دکتر گیتا مصباح
خانم سمیرا حیدری
دکتر زهرا جواهریان
دکتر اکرم قدیمی
دکتر نوشین خانی
دکتر عزت الله عباسیان
دکتر فرنوش اعلامی
دکتر هدی سادات محسنی
دکتر مهدی مسبوق
1399
دکتر حیات عامری
دکتر علی بشیری
دکتر علی حاجی خانی - دانشگاه تربیت مدرس
منصوره زرکوب
دکتر اکرم روشنفکر - -
آقای کاوه خضری
خلیل پروینی
دکتر رسول بلاوی
معصومه نعمتی قزوینی
دکتر سیده اکرم رخشنده‌نیا - گیلان
دکتر کبری روشنفکر - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر شهرزاد نیری - دانشگاه تربیت مدرس
زهرا احمدی پور
دکتر فرامرز میرزایی - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر محمد جلالی
دکتر مریم کامیار
مریم جلائی
دکتر حسن دانایی فرد
دکتر ناهید نصیحت - دانشگاه فرهنگیان
دکتر کاوس روحی برندق
دکتر معصومه ریعان - دانشگاه بوعلی سینا
دکتر علی رضا محمدرضایی
دکتر فاطمه اکبری زاده
دکتر مژگان اسماعیلی
آقای حامد پورحشمتی
آقای سید علاء نقی زاده
دکتر عباس اقبالی
دکتر فاروق نعمتی
دکتر لیلا فلاحتی - پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
خانم زهرا فروزنده
دکتر نعیمه پراندوجی - دانشگاه کوثر بجنورد
خانم فاطمه رضایی کلیدبری
دکتر محمد امیری فر
مهری بهار
زهرا نوبخت رمضانی
حسین ابویسانی
دکتر محمد صالح شریف عسکری
طاهره اختری
دکتر فیروزه عزیزی - تربیت مدرس
دکتر مجید محمدی بایزیدی
دکتر افسانه باقری
دکتر طوبی شاکری
دکتر عالیه شکربیگی
آقای رضا اکبریان
دکتر رقیه رستم پور - دانشگاه الزهرا
دکتر امیرمحمد کلابی - تربیت مدرس
دکتر عباس برومند اعلم - دانشیار گروه تاریخ دانشگاه بین المللی امام خمینی
دکتر طیبه سیفی - شهید بهشتی
خانم فرحناز مینائی پور - وزارت آموزش و پرورش
دکتر زهرا رهایی
دکتر خاطره احمدی - دانشگاه اصفهان
دکتر مریم احمدی فقیه - دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
آقای دكتر محمد حسن زاده - دانشگاه تربيت مدرس
دکتر شکوه السادات حسینی - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
دکتر امیررضا علیزاده مجد - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد پرند، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، پرند، ایران
دکتر کاظم عظیمی - واحد خرم آباد
دکتر علی شایان
دکتر ستار خالدیان - دانشگاه هنر شیراز
دکتر گلبرگ ابوترابیان
دکتر ناهید توسلی
دکتر احمد حیدری - دانشگاه خلیج فارس
دکتر بهروز حدادی - دانشگاه ادیان قم
دکتر فاطمه پورفرد
خانم سیده امیره غیاث - تربیت مدرس
دکتر مجتبی پیرزاد
دکتر الهام ملک زاده
دکتر امین نظری - اصفهان
دکتر حسین قدسی
دکتر میترا تیموری
دکتر سمانه کاکاوند - دانشگاه هنر تهران
دکتر زهرا میرحسینی
دکتر نسیم السادات محبوبی شریعت پناهی - دانش آموخته تربیت مدرس
دکتر مونا شیورانی
دکتر نسرین طباطبائی حصاری - دانشگاه تهران
دکتر رحیم عبادی - مهر البرز
دکتر اعظم پویازاده - دانشگاه تهران
دکتر گیلدا کی سان دخت - دانشگاه تهران
دکتر شهلا کاظمی پور
دکتر امید علی احمدی
دکتر مجید کاشانی
دکتر مجید کفاشی
دکتر احمد ندایی فرد
دکتر قنبر علی رودگر
دکتر سهیلا جلالی کندری
دکتر سید محمد علی ایازی
دکتر مینا پیرزاد نیا
دکتر زهرا داور
دکتر سمیه فریدونی
دکتر فهیمه زارع زاده
Dr Saman Yousefvand
دکتر هومن ناظمیان
دکتر انسیه زواره