فهرست داوران

1403
1 - دکتر موسی عربی
2 - دکتر علی ضیغمی - سمنان
3 - پروفسور خلیل پروینی - تربیت مدرس
4 - جمال طالبی قره قشلاقی - دانشیار دانشگاه فرهنگیان
5 - دکتر امیر فرهنگ نیا - دانشگاه شهید بهشتی
6 - دکتر مهدیه محمد تقی زاده
7 - دکتر مرضیه محصص - دانشگاه شهید بهشتی دانشکده الهیات و ادیان
8 - دکتر عبدالاحد غیبی
9 - خانم زهرا دلاور ابربکوه - تربیت مدرس
10 - دکتر سید درید موسوی مجاب - دانشگاه تربیت مدرس
11 - دکتر شکوه السادات حسینی
12 - آقای سید حسین حسینی - تربیت مدرس
13 - دکتر نسیم السادات محبوبی شریعت پناهی - دانش آموخته تربیت مدرس
14 - دکتر مسعود فکری
15 - دکتر زهرا کرم زادگان - علامه طباطبائی
16 - دکتر سیدحسین حسینی گوشکی
17 - خانم فاطمه اعرجی
18 - دکتر ثریا رحیمی
19 - دکتر طالب ربیعی
20 - دکتر محمد امین خوانساری - پژوهشگاه قرآن و حدیث
21 - دکتر محمد کبیری - دانشگاه امام حسین(ع)
22 - دکتر جواد شکاری نیری - دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)
23 - دکتر بخشعلی قنبری - دانشگاه آزاد اسلامي واحدتهران جنوب
24 - دکتر علی کرمانی - موسسه امام خمینی
25 - دکتر سید مهدی ساداتی نژاد - دانشگاه تهران
26 - دکتر منصور میراحمدی1 - دانشگاه شهید بهشتی
27 - دکتر طاهره سادات نعیمی - دانشگاه آزاد اصفهان
1402
1 - دکتر موسی عربی
2 - دکتر حیدر محلاتی
3 - دکتر حسین کیانی
4 - دکتر اکرم روشنفکر - -
5 - دکتر علی ضیغمی - سمنان
6 - پروفسور خلیل پروینی - تربیت مدرس
7 - دکتر مرضیه آباد - دانشگاه فردوسی مشهد
8 - دکتر فرشید ترکاشوند - دانشگاه بین المللی امام خمینی
9 - دکتر محمدجعفر حبیب زاده - دانشگاه تربیت مدرس
10 - دکتر مرتضی قائمی
11 - دکتر غلامرضا کریمی فرد - دانشگاه شهید چمران اهواز
12 - دکتر فرامرز میرزایی - دانشگاه تربیت مدرس
13 - دکتر کاوس روحی برندق - Tarbiat modares
14 - پیمان صالحی
15 - دکتر روح الله صیادی نجاد
16 - دکتر امیر فرهنگ نیا - دانشگاه شهید بهشتی
17 - حسن کریمیان
18 - دکتر لطفعلی عاقلی - دانشگاه تربیت مدرس
19 - دکتر عبدالاحد غیبی
20 - خانم زهرا دلاور ابربکوه - تربیت مدرس
21 - دکتر سید درید موسوی مجاب - دانشگاه تربیت مدرس
22 - پروفسور علی سلیمی - دانشگاه رازی
23 - Mohammad Mousakhani
24 - عدنان طهماسبی
25 - دکتر بهرام سحابی
26 - آقای سید حسین حسینی - تربیت مدرس
27 - دکتر رمضانعلی فلاح رفیع
28 - Dr Maryam Esmaeilinasab
29 - دکتر احمدرضا حیدریان شهری - دانشگاه فردوسی
30 - دکتر مسعود فکری
31 - دکتر سیدحسین حسینی گوشکی
32 - خانم فاطمه اعرجی
33 - دکتر زینب قاسمی اصل - دانشگاه فرهنگیان
34 - دکتر سید محمدصادق موسوی - دانشگاه شهید بهشتی
35 - دکتر ثریا رحیمی
36 - دکتر شرافت کریمی - دانشگاه کردستان
37 - دکتر مریم غنی زاده بافقی - دانشگاه خوارزمی
38 - دکتر نادر مهرگان - دانشگاه بوعلی سینا
39 - دکتر آزاد خانزادی - دانشگاه رازی
40 - دکتر منیژه کاوه - دانشگاه شهر کرد
41 - دکتر ميساء السلطاني - جامعة حلة
42 - دکتر خدیجه مظفری - دانشگاه الزهراء
43 - دکتر محمد جاودان - دانشگاه ادیان و مذاهب
44 - دکتر محمد امین خوانساری - پژوهشگاه قرآن و حدیث
45 - دکتر سید محمد باقر میر صانع - پژوهشگاه قرآن و حدیث
46 - خانم دکتر رجا ابوعلی - دانشگاه علامه طباطبائی
47 - دکتر محمد کبیری - دانشگاه امام حسین(ع)
48 - دکتر جواد شکاری نیری - دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)
49 - دکتر بخشعلی قنبری - دانشگاه آزاد اسلامي واحدتهران جنوب
1401
1 - دکتر حسین کیانی
2 - دکتر اکرم روشنفکر - -
3 - دکتر علی ضیغمی - سمنان
4 - آقای کاوه خضری
5 - پروفسور خلیل پروینی - تربیت مدرس
6 - دکتر مرضیه آباد - دانشگاه فردوسی مشهد
7 - آقای عسگر بابازاده اقدم
8 - دکتر نجمه دری - دانشگاه تربیت مدرس
9 - دکتر سیده اکرم رخشنده‌نیا - گیلان
10 - دکتر محمدجعفر حبیب زاده - دانشگاه تربیت مدرس
11 - دکتر مرتضی قائمی
12 - پروفسور سید فضل الله میرقادری - دانشگاه شیراز
13 - دکتر فرامرز میرزایی - دانشگاه تربیت مدرس
14 - دکتر حسین سیدی
15 - دکتر شهرام دلشاد
16 - دکتر تورج زینی وند
17 - دکتر ناهید نصیحت - دانشگاه فرهنگیان
18 - دکتر کاوس روحی برندق - Tarbiat modares
19 - پیمان صالحی
20 - دکتر هادی نظری منظم
21 - جواد اصغری
22 - آقای حامد پورحشمتی
23 - دکتر امیر فرهنگ نیا - دانشگاه شهید بهشتی
24 - دکتر فاطمه پرچگانی
25 - خانم زهرا دلاور ابربکوه - تربیت مدرس
26 - دکتر سید درید موسوی مجاب - دانشگاه تربیت مدرس
27 - پروفسور علی سلیمی - دانشگاه رازی
28 - دکتر محمد امیری فر
29 - زهرا نوبخت رمضانی
30 - دکتر مجید محمدی بایزیدی
31 - دکتر مرضیه محمدزاده
32 - دکتر محمد سعیدی‌مهر - تربیت مدرس
33 - دکتر روح اله نصیری - دانشگاه اصفهان
34 - دکتر شیوا مدرس زاده
35 - آقای سید حسین حسینی - تربیت مدرس
36 - دکتر احمد حیدری - دانشگاه خلیج فارس
37 - دکتر نسیم السادات محبوبی شریعت پناهی - دانش آموخته تربیت مدرس
38 - دکتر زهرا داور
39 - دکتر صدیقه حسینی
40 - دکتر مسعود فکری
41 - خانم اعظم اولادی - تربیت مدرس
42 - دکتر سیدحسین حسینی گوشکی
43 - خانم فاطمه اعرجی
44 - آقای دکتر علی غضنفری