قائمة الحکم

2023
دکتر حسین کیانی
آقای عسگر بابازاده اقدم
Dr Najmeh Dorri
دکتر مرتضی قائمی
Prof sayed fazlollah mirghaderi
Dr faramarz mirzaei
Dr H. seyedi
دکتر شهرام دلشاد
Dr کاوس روحی برندق
Dr Fatemeh parchekani
Dr Kamran Rabiei
Dr Seyed Doraid Mousavi Mojab
دکتر سیدحسین حسینی گوشکی
خانم فاطمه اعرجی
آقای دکتر علی غضنفری
2022
Dr سید محمد رضی مصطفوی نیا
Dr اکرم روشنفکر - -
Dr علي ضیغمي
Mr کاوه خضری
Prof dr_parvini dr_parvini
Dr Marzie Abad
Dr رسول بلاوی
Dr سیده اکرم رخشنده‌نیا
Dr Mohammad Jafar Habibzadeh
Dr Kazem Azimi
دکتر مرتضی قائمی
زهرا احمدی پور
Dr faramarz mirzaei
دکتر تورج زینی وند
Dr Nahid Nasihat
Dr کاوس روحی برندق
پیمان صالحی
Dr AmirHossein Rasoulnia
Dr Hadi Nazarimonazam
Dr javad asghari
Dr fatemeh akbarizadeh
آقای حامد پورحشمتی
Dr Amir Farhangnia
خانم راضیه سادات سادات الحسینی
Dr Hassan Heydari
Dr Naeime Parandavaji
Mrs Zahra Delavar Abrebekooh
Dr - -
Mrs fatemeh rezaei kelidbarei
Dr Kamran Rabiei
Dr Ali salimi
Dr muhammad amirifar
Dr Shahnaz Shahrbanian
Dr zahra nobakht ramezani
Mr ms_shaskari ms_shaskari
ابوالحسن امین مقدسی
جلیل امیدی
Dr roghayeh rostampour maleki
Miss firouzeh azizi
دکتر مجید محمدی بایزیدی
Dr ALIREZA KAVEH NOOSHABADI
دکتر مرضیه محمدزاده
دکتر طوبی شاکری
Mr ruad shanan
Dr amir colabi
Mrs farahnaz minaipoor
Dr mohammad saeedi mehr
Dr Amirreza Alizadeh Majd
Dr rooh allah nasiri
Dr shiva modareszade
Mr sayyed hossain hossaini
Dr Ahmad heydari
Mr amin nazari
دکتر میترا تیموری
Dr samaneh KAKAVAND
Dr nasim mahbobisharyatpanahi
Dr zahra davar
Dr Alireza hassanzadeh
Dr seddigheh hosseini
Dr Farnoosh alami
Dr mohammad kalashi
Dr mehdi masboogh
Dr Fariba mohamadian
Dr masoud fekri
Dr abdollah hoseini
Mrs azam oladi
دکتر سیدحسین حسینی گوشکی
خانم فاطمه اعرجی
2021
Dr ali_hajikhani ali_hajikhani
Dr اکرم روشنفکر - -
Mr کاوه خضری
Prof dr_parvini dr_parvini
Dr رسول بلاوی
دکتر مرتضی قائمی
Dr Shahrzad Nayyeri
زهرا احمدی پور
Dr faramarz mirzaei
Dr Mohammad Jalali
مریم جلائی
Dr Nahid Nasihat
جمال طالبی قره قشلاقی
Dr کاوس روحی برندق
دکتر سمیه امیدواری
Dr fatemeh akbarizadeh
آقای حامد پورحشمتی
دکتر عزت ملاابراهیمی
Dr leila falahati
Dr Amir Farhangnia
Dr ali ahmadzadeh
Mrs nassrin kazemzadeh
Dr Morteza Zare Beromi
Dr Naeime Parandavaji
Mrs fatemeh rezaei kelidbarei
Dr Kamran Rabiei
Dr jalil Ghanavati
Dr Seyed Doraid Mousavi Mojab
Dr muhammad amirifar
Dr Shahnaz Shahrbanian
Mr ms_shaskari ms_shaskari
ابوالحسن امین مقدسی
naemi1258 naemi1258
Dr zoodranj_s zoodranj_s
Miss firouzeh azizi
دکتر مجید محمدی بایزیدی
Mr alaeddin rafiezadeh
دکتر احمد امید علی
دکتر طوبی شاکری
Dr ali sheikhmehdi
Mr Amir Roshanfekr
Dr z_hassanpour z_hassanpour
Dr amir colabi
Dr Farideh Hamidi
Mrs farahnaz minaipoor
Dr Jahangir Amiri
Dr cobra rastgoo
Dr Afsaneh Tavassoli - Alzahra University
Mr mohammad hasanzadeh
Dr Amirreza Alizadeh Majd
Dr rooh allah nasiri
Dr marjan saffari - Tarbiat Modares University
Mr rasul hosseini
Dr khadijeh zolghadr
Dr zahra ojagh
Dr golbarg aboutorabian
Dr ALi badizadeh
Dr Ahmad heydari
Dr atefeh mazinani
Mrs Fateme Arefifard
Dr Behrooz Haddadi
Dr fatemeh poorfard
Dr mojtaba pirzad
Dr elham malekzadeh
Mr amin nazari
دکتر میترا تیموری
Dr samaneh KAKAVAND
Dr zahra mirhosseini
Dr nasim mahbobisharyatpanahi
Dr Nasrin Tabatabai Hesari
Dr Seyed Mohmad Tghai Movahed Abtahi
Dr majid kashani
Dr hadi sanaeepour
Dr houman nazemian
Dr Alireza hassanzadeh
Dr seddigheh hosseini
Dr masoud bijani
Dr mohammad roshan
Dr majid dehghanbonaraki
Dr ali janadleh
Dr roohollah karimi
Dr Alireza sadeqzadeh
Dr seyed hosein hashemi
Dr somayeh tahmasebi
Dr rafiq nosrati
Dr gita mesbah
Mr samira heidarirad
Dr zahra javaherian
Dr akram ghadimi
Dr nooshin khani
Dr ezatollah abbasian