تماس با ما

اطلاعات تماس با دفتر نشریه
 
نام کارشناس
خانم بهرامی
تلفن تماس
۰۲۱۸۲۸۸۴۶۲۰ و ۰۹۳۰۱۰۸۳۰۶۲
ایمیل نشریه
aijh@modares.ac.ir