درباره نشریه

نشریه علمی_ پژوهشی دراسات فی العلوم الانسانیه یکی از نشریات انتشارات دانشگاه تربیت مدرس است که تحت مسئولیت علمی سردبیر و هیات تحریریه منتشر می شود.
 
اهداف نشریه :
 

 این نشریه به دنبال نشر اندیشه های نوین علمی و کاربردی برای مخاطبان عرب زبان در جهان می باشد.

مجله حاضر با هدف گسترش زمینه های پژوهشی در شاخه های مختلف علوم انسانی از سال ۱۴۱۰ به عنوان تنها مجله علمی با عنوان العلوم الانسانیة به دو زبان عربی وانگلیسی منتشر شد و با تأیید کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور در سال۱۳۹۴ از شماره ۲۲ به بعد با دو عنوان مستقل دراسات فی العلوم الانسانیه به عربی و humanities  به انگلیسی، منتشر می شود.

این نشریه علمی پژوهشی وابسته به دانشگاه تربیت مدرس است که با توجه به زیرساخت های موجود آموزشی و پژوهشی دانشگاه در زمینه های کاربردی، بنیادی و توسعه ای برای ارتقای دانش علوم انسانی، مقالات پژوهشی محققان داخل و خارج کشور را منتشر می کند.

 لازم به ذکر است مقالات صرفا توصیفی که با استفاده از نظام ثبت اطلاعاتی و بدون تحلیل کاربردی مناسب ارائه شوند در اولویت بررسی و چاپ قرار نمی گیرند.
 

 
فرایند دریافت تا پذیرش مقالات
 
اطلاعات تماس با دفتر نشریه
 
نام کارشناس
خانم بهرامی
تلفن تماس
۰۲۱۸۲۸۸۴۶۲۰ و ۰۹۳۰۱۰۸۳۰۶۲
ایمیل نشریه
aijh@modares.ac.ir