درباره نشریه

نشریه علمی_ پژوهشی دراسات فی العلوم الانسانیه یکی از نشریات انتشارات دانشگاه تربیت مدرس است که تحت مسئولیت علمی سردبیر و هیات تحریریه منتشر می شود.
 
اهداف نشریه :
 

 این نشریه به دنبال نشر اندیشه های نوین علمی و کاربردی برای مخاطبان عرب زبان در جهان می باشد.

مجله حاضر با هدف گسترش زمینه های پژوهشی در شاخه های مختلف علوم انسانی از سال ۱۴۱۰ به عنوان تنها مجله علمی با عنوان العلوم الانسانیة به دو زبان عربی وانگلیسی منتشر شد و با تأیید کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور در سال۱۳۹۴ از شماره ۲۲ به بعد با دو عنوان مستقل دراسات فی العلوم الانسانیه به عربی و humanities  به انگلیسی، منتشر می شود.

این نشریه علمی پژوهشی وابسته به دانشگاه تربیت مدرس است که با توجه به زیرساخت های موجود آموزشی و پژوهشی دانشگاه در زمینه های کاربردی، بنیادی و توسعه ای برای ارتقای دانش علوم انسانی، مقالات پژوهشی محققان داخل و خارج کشور را منتشر می کند.

 لازم به ذکر است مقالات صرفا توصیفی که با استفاده از نظام ثبت اطلاعاتی و بدون تحلیل کاربردی مناسب ارائه شوند در اولویت بررسی و چاپ قرار نمی گیرند.
 
تاریخ تأسیس انتشار 1368
عناوین پیشین نشریه و تاریخ تغییر عنوان مجله دراسات في العلوم الانسانیه: از 24/12/1394
علوم انسانی بین المللی: از  22/10/1389 تا سال 94
العلوم الانسانیه الدولیه: از سال 68 تا 89
تناوب نشریه فصلنامه
زبان نشریه عربی (چکیده ها انگلیسی و فارسی )
نوع انتشار الکترونیکی
نوع دسترسی دسترسی باز و رایگان (تمام متن)
حوزه کار نشریه علوم انسانی
نمایه داخلی نشریه Google Scholar, ISC، SID، Magiran، Noormags  
پروتال جامع علوم انسانی
عضویت در شبکه های اجتماعی Academia, LinkedIn, Researchgate
آخرین شماره نمایه شده در پایگاه ISC تابستان 1401
آخرین رتبه کسب شده در وزارت علوم ب (در آخرین ارزیابی سال 1400)
کد DOI دارد
کد DOR دارد
متوسط زمان بررسی اولیه مقالات ۱۰ تا ۱۵ روز
متوسط زمان داوری مقالات سه ماه تا سه ماه و نیم
میزان مجاز درصد تشابه در مقالات زیر ۱۵ در صد
مهمترین قوانین نشریه هنگام ارسال مقاله به راهنمای نویسندگان سایت مراجعه شود
حق نشر https://journals.modares.ac.ir/copyright.php?sid=31&slc_lang=fa
سردبیر نشریه دکتر خلیل پروینی
مدیر مسئول نشریه : دکتر فرامرز میرزایی
مدیر داخلی نشریه دکتر سیدحسین حسینی
شماره تماس: آدرس ایمیل نشریه: aijh@modares.ac.ir
 

فرایند دریافت تا پذیرش مقالات
 
اطلاعات تماس با دفتر نشریه
 
مدیر داخلی
آقای دکتر سید حسین حسینی
شماره تماس
آدرس ایمیل
09339510285
aijh@modares.ac.ir